Fè Yon Don

Fè Don pou Americans for Immigrant Justice

Pa gen dwa a reprezantasyon legal gratis nan pwosedi legal imigrasyon e san asistans AI Justice, ki pa janm chaje pou sèvis li yo, anpil granmoun ak timoun ki pa gen mwayen peye yon avoka ta oblije navige sistèm konplèks imigrasyon nou an pou kont yo, ki esansyèlman refize yo opòtinite pou jistis.

Don ou pèmèt nou kontinye pwoteje ak pwomosyon dwa imigran yo.