Fonksyon

Fonksiyon ak Klinik Legal Americans for Immigrant Justice

AI Justice òganize fonksyon ki mete moun okouran e ki ogmante fon pou misyon yo ki pwoteje e avanse dwa imigran. Sonje dat pwochen fonksyon nou, pou kontakte kominote a e kolekte fon!