Rapò

Rapò Americans for Immigrant Justice

AI Justice te premye an lyi nan reprezante pwoblèm ki pi imedyatman afekte kominote imigran yo ak tout nasyon an, pandan de deseni. Enfòme pa eksperyans dirèk kliyan e anplwaye yo, AI Justice pibliye rapò ki ekspoze abi ak enjistis kont imigran pandan y ap fè rekòmandasyon pou refòm.

Kounye a, akòz detay yo ak gwosè nan rapò nou yo, nou ka sèlman ofri yo nan lang angle.

Nou bezwen èd ou pou kontinye pwoteje ak fè pwomosyon pou dwa imen debaz pou imigran yo. Fè yon don pou sipòte AI Justice.