Sitemap

Americans for Immigrant Justice
Visual Sitemap

Americans for Immigrant Justice (AI Justice) se yon kabinè avoka ki ap goumen pou jistis pou imigran, atravè yon konbinezon de reprezantasyon dirèk, litij ki gen enpak, defans ak kontak nan kominote a, ki pa fè pwofi e ki resevwa pri. Nan Laflorid ak sou yon nivo nasyonal, li se chanpyon nan dwa timoun imigran ki pa akonpaye; defansè pou sivivan trafik imen ak vyolans domestik; sèvi kòm yon gadyen sou pratik ak règleman detansyon nan imigrasyon; goumen pou kenbe fanmi yo enfòme, ba yo pouvwa ak kenbe yo ansanm; e pouswiv reparasyon anfavè gwoup imigran ki gen yon reklamasyon patikilye e konvenkan pou jistis.

Pages

Articles

Advocacy

Bay Laprès Enfòmasyon

Nouvèl

Pwogram Detansyon | Istwa Siksè

Pwogram Legal pou Timoun | Istwa Siksè

Pwogram Litij | Istwa Siksè

Pwogram Vyolans Domestik & Trafik Imen (Lucha) | Istwa Siksè

Refleksyon