Headshot of Korge Angela

Angela Korge, Associate, Greenberg Traurig

“Kòm pitit fi yon imigran, mwen fòtman kwè ke li se devwa nou yo sèvi ak privilèj pou yo te yon avoka ede lòt moun atenn aksè jis nan jistis anba lalwa a, kèlkeswa si wi ou non yo soti nan peyi Etazini. . Sa sitou vre pou moun ki emigre nan peyi nou an nan espwa nan yon pi an sekirite, lavi pi bon jan yo fè fas a pèsekisyon si tounen nan peyi lakay yo. Estatistik, chans yon moun ki konsène pou li resevwa azil nan peyi sa a ogmante siyifikativman lè yon avoka reprezante. Mwen santi mwen gen chans pou mwen kapab itilize travay mwen pou bay moun ki nan bezwen yon pi bon chans nan yon lavi san danje epi pou respekte obstak ekstrèm anpil imigran yo simonte jis pou yo an sekirite. ”

Angela Korge te gen siksè nan jwenn azil nan Etazini yo pou yon nasyonal Ondiras ki se yon aktivis tout vi pou dwa LGBT ak yon manm nan kominote a LGBT nan peyi li. Akòz prejije ki ekstrèm sou LGBT moun ki nan Ondiras, sa a te vrèman yon lavi oswa pwoblèm matyè pou kliyan an, ki te kidnape, seksyèlman vyolasyon, ak andire prèske chak jou arasman pou ane akòz idantifye li kòm yon aktivis biseksyèl ak yon LGBT.

Pou reyalize azil pou kliyan li, Angela te gen pou pwouve vyolans li te fè eksperyans li te plis pase moun ki vyolans tipikman eksperyans nan Ondiras, e ke li te fèt sèlman akòz oryantasyon seksyèl kliyan an. Epitou, paske kliyan an te deja rive yon estati pwoteksyon nan men Komisyon Entè-Ameriken pou Dwa Moun, Angela te gen pou pwouve ke polis Ondiras yo pa t satisfè obligasyon sa a.

“Ka sa a pwofondman te pale avèk mwen,” Angela te di. “Mwen te santi mwen fòtman pou ede yon moun ki tèlman pran swen lòt moun, menm si li menm li te an danje. Li nan sitiyasyon tankou sa yo ke mwen vrèman apresye privilèj pou yo te kapab sèvi moun ki merite jistis pi plis la. “