Finansye & Rapò anyèl yo

Ameriken pou jistis Imigran
Finansye & Rapò Anyèl

AI Jistis se yon òganizasyon 501 (c) (3) ki pa la pou fè pwofi. Don pou AI Jistis yo se franchiz taks sou tout limit ki nan lwa a. Pi ba a, tanpri, jwenn IRS Lèt Detèminasyon nou an, Fòm 990 la, deklarasyon finansye, ak Rapò anyèl yo.

Rapò anyèl yo

Rapò Anyèl 2018 la

AI Justice's 2018 Annual Report

Rapò Anyèl 2014 la

AI Justice 2014 Annual Report

Rapò Anyèl 2012 la

AI Justice 2021 Annual Report

Rapò Anyèl 2004 la

FIAC 2004 Annual Report

Rapò Anyèl 2002-03 la

FIAC 2002-2003 Annual Report

Dokiman Finansye