Avèk siksè nan Pwoteje Moun k ap Chèche azil ayisyen an

Patenarya ak Harvard University Law School ranpli yon aksyon legal siksè devan Oganizasyon Eta Ameriken Komisyon Entè-Ameriken sou Dwa Moun pou pwoteje aplikan azil la ki kouri dapre bato.