Felisitasyon & Prim

AI Justice's Awards

Felisitasyon & Prim Americans for Immigrant Justice

Pandan plis ke de deseni nan sèvis kominote imigran yo, AI Justice resevwa kredi nan fòm prim ak felisitasyon de dirijan òganizasyon dwa imen e politisyen nan tout nivo gouvènmantal ak nan tout kwayans ak afilyasyon politik.

Prim Americans for Immigrant Justice

Women Who Shine Award
Miami Dade County League of Women Voters

The Paul Doyle Children’s Advocacy Award
The Florida Bar Foundation

Miami Jurisprudence Award
Anti-Defamation League

500 Leading Lawyers in America
Lawdragon

FIU Medallion Cal Kovens Distinguished Community Service Award
Florida International University College of Law

Justice for All Award
National Crime Victims’ Rights Committee and Coral Gables Police Department

Lifetime Achievement Award
Daily Business Review

Top 20 Women in Law
Daily Business Review

Essie Silva Community Builder Award
United Way of Miami-Dade County

Community Appreciation Award
Coalition of South Florida Muslim Organizations (COSMOS)

David Lawrence Jr. Champion for Children Award
The Children’s Trust

Legal Legends Award
HistoryMiami Museum’s 11th Judicial Circuit Historical Society

Most Effective Lawyer – Public Interest
Daily Business Review

6th Annual Black History Month Celebration Honoree
Delancy Hill P.A.

Morris Dees Justice Award
University of Alabama School of Law and Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

Trailblazer Award
National Black Prosecutors Association

Keeper of the Dream Award
National Immigration Forum

National Immigration Project Award
National Lawyers Guild

Nelson Poynter Civil Liberties Award
American Civil Liberties Union

Heroes of the American Dream Award
National Immigration Forum

Stephen M. Goldstein Award for Excellence
The Florida Bar Foundation

Pro Bono Award
American Immigration Lawyers Association

Happy family smiling

Americans for Immigrant Justice Needs Your Support

The immigration system is complex and constantly changing, making it nearly impossible to navigate alone. ​That’s why we step in and provide free legal representation to those who need it most. Immigrants with legal representation are 5 times more likely to pursue immigration relief and win their cases than those without attorneys. We need your support to continue championing the rights of our clients!

Felisitasyon AI Justice a

“Travay AI Justice onore valè nou kòm yon nasyon de imigran. [Ou] fè yon diferans fòmidab nan lavi imigran nan tout Laflorid ak lan peyi a atravè viktwa ou yo, gwo ak piti. Mwen gen konfyans ke… ou pral kontinye reyalize viktwa ki pi gwo ak pi siyifikatif nan deseni ki pral vini yo. Ekspètiz inik ke òganizasyon sa a ak talan anplwaye li yo te akeri nan kontak dirèk chak jou avèk kominote imigran nan Laflorid pral sèvi li byen lè Americans for Immigrant Justice ogmante konsantrasyon li pou asiste imigran ak fanmi yo atravè nasyon remakab sa a.”

–Harry Reid, Former U.S. Senator

“Mèsi pou travay enpòtan nou te fè nan eta remakab nou an. Mwen ap atann pou wè sa ki ap vini pandan nou ap kontinye goumen ak edike kominote a sou pwoblèm ki afekte imigran ki pi vilnerab. Epi, kòm youn nan patronè orijinal pou lwa DREAM Act la, mwen kontan wè yon òganizasyon ki angaje li pou goumen pou ètidyan ki elijib epi lòt moun.”

–Senator Bill Nelson

“Kòm toujou, AI Justice, se yon prezans rasiran nan kominote nou an ak yon defansè koni k ap chèche jistis pou tout moun.”

–Dr. Eduardo J. Padrón, President, Miami Dade College

“Lèzetazini rekoni kòm peyi de gran opòtinite ak espwa. Nou rete yon fa mondyal de limyè atravè valè prensip nou ak divèsite nan sitwayen nou yo. Americans for Immigrant Justice reyalize ke Rèv Ameriken an osi enpòtan jodi a ke jamè, e mwen kontan ke efò yo ap agrandi nan tout peyi a.”

–Congresswoman Ileana Ros-Lehtinen

“Konpliman pou Americans for Immigrant Justice pandan li ap chanje mak li sou estrad nasyonal la. Pandan Lamerik ap anbake nan deba règleman sou imigrasyon ki difisil nou pa dwe bliye pwosesis legal ki fè lemond antye anvye nasyon nou an ak wòl enpòtan nou jwe nan asire nou ke tout moun an Amerik gen aksè a fowòm sa a.”

-Al Cardenas, Former Chair, Florida Republican Party

“Nou salye Americans for Immigrant Justice dèske yo sèvi ak eksperyans e ekspètiz konsiderab yo nan batay pou dwa imigran nan Laflorid e sou estrad nasyonal la. National Immigration Law Center ap atann asosyasyon yo ak AI Justice ki pral dire pandan lontan.”

–Marielena Hincapié, Executive Director, National Immigration Law Center