Inmigracion durante COVID-19

Malgre pandemi, aplikasyon pou sitwayènte ak lòt pwosedi imigrasyon yo te trete

UNIVISION
10 May 2020 – 05:52 PM EDT

Direktè Pwogram Defans Fanmi AI Justice, Adonia Simpson, eksplike pwosedi imigrasyon yo ki ka fèt e yo kontinye nan tan pandemi sa a.

Gade videyo a isit la.