Kouman pou w Jwenn èd

American Immigrants for Justice's Family Defense Program

Kouman pou w Jwenn èd

Patisipe nan yon klinik evalyasyon legal gratis pou aprann plis sou dwa w ak resevwa konsèy legal ki pèsonèl. Tcheke pou yon klinik ki pral fèt nan kominote w la! Rele 305-573-1106 ext. 8008 oswa imèl [email protected] pou plis enfòmasyon. Pou kòmanse ou kapab ranpli fòm ki anba a.

Si ou se yon adilt ki te sibi atak seksyèl, trafik imen oswa vyolans domestik, tanpri rele 305-573-1106 ext. 1400.

Kontakte nou pou kòmanse jwenn èd ou bezwen an

Intake Form (Kreyól)

Enfòmasyon pou Kontakte wEnfòmasyon pou Kontakte Aplikan an


Family Defense Program

Americans for Immigrant Justice Needs Your Support

We need your support to continue championing the rights of unaccompanied immigrant children; advocating for survivors of trafficking and domestic violence; serving as a watchdog on immigration detention practices and policies; fighting to keep families informed, empowered and together; and pursuing redress on behalf of immigrant groups with particular and compelling claims to justice.

Enskri jodi a pou w resevwa nouvèl ki resan de Americans for Immigrant Justice.