Deklarasyon ki te anrejistre pou odisyon detansyon detansyon Kongrè yo

AI jistis te depoze twa Deklarasyon sou-Komite sou Kongrè Imigrasyon pou Règleman ak Ranfòsman pou odyans lan “Jou ferye sou ICE: Depatman Nouvo Nòm ofisyèl lan Detansyon Imigrasyon Detansyon” nan 2013.