Nadine Gedeon and Cristina Morales, Partners, Nadine Gedeon, P.A.

Cristina Morales & Nadine Gedeon, Patnè, Nadine Gedeon, P.A.

“Se te yon eksperyans bèl bagay yo travay sou ka sa a. Nou te travay trè di, men rezilta yo te trè rekonpanse.” – Cristina Morales

Nadine ak Cristina pran angajman pou yo pran yon ka pro bono e AI Justice te refere ka yon sivivan vyolans domestik ki te arete nan Broward Transitional Center pandan li tap chèche azil la. Nadine ak Cristina te travay sere sere ak AI Jistis ak prepare dilijans pou jou kliyan yo nan tribinal la. Kliyan yo te akòde azil epi yo kapab kounye a kòmanse rebati lavi li.